Bijlage bij De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen (Bevolkingstrends, februari 2013)

Bijlage bij het Bevolkingstrends-artikel De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen. Inhoud: Tabel 1: Opbouw analysebestand; Tabel 2: In welke mate vindt men zichzelf een gelukkig mens; Tabel 3: Geluk en geboorte van eerste kind naar geslacht ouder, geslacht kind en leeftijd ouder bij geboorte (abs.); Tabel 4: Geluk en geboorte van eerste kind naar geslacht ouder, geslacht kind en leeftijd ouder bij geboorte (%).