Migrantenmonitor, fase 1

Eerste deel van de tabellen over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de Kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen of werken. De gegevens zijn beschikbaar (Migrantenmonitor, fase 2 gepubliceerd op 7 maart 2013). Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.