Bijlage bij BT-artikel Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen met verschillend opleidingsniveau

Bijlage bij het BT-artikel Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen met verschillend opleidingsniveau. Inhoud tabellen: Tabel 1: Aandeel mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 2: Aandeel kinderloze mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 3: Gemiddelde leeftijd bij het eerste kind, vanmannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 4: Gemiddeld kindertal van mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 5: Gemiddeld kindertal van vaders en moeders naar geboortecohort en kindertal; Tabel 6: Pariteitsverhogingskansen van mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau.