Bijlage bij Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Deze bijlage hoort bij het artikel Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999–2008) (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud:Tabel 1. Gemiddeld schoolniveau kind naar gezinssituatie en hulpbronnen ouders (random kind; gem. waarden 2003-2008); Tabel 2. Schattingsresultaten multivariaat model (lineaire regressie): Schoolniveau kind (random kind; 2003-2008); Tabel 3. Schattingsresultaten multivariaat model (lineaire regressie): Schoolniveau kind (random kind; 2003-2008); Figuur 1. Gemiddelde bruto inkomsten in euro’s naar percentielen, inkomstenverdeling in Nederland (september 2008)