Import, export en bruto binnenlands product (EMU lidstaten), 2011