Leerlingenverloop per onderwijssoort en citoscore van schooljaar 2006/'07 tot en met 2010/'11