Bestelauto's betrokken bij verkeersongevallen

Het CBS beschikt over maatwerktabellen over bestelauto's die betrokken zijn bij verkeersongevallen, naar deelmarkt SBI, 2009. Deze tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.