Werknemers uit Oost-Europese lidstaten van de EU naar sector, januari 2011-maart 2011