Bodemgebruiksrekening 2006-2008

In deze tabel vindt u de nettowijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2006 en 2008. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2006 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal..