Ouderen in de WW of WGA: werkhervatting en achtergrondkenmerken, 2006-2009   -  Onderzoek in het kader van de evaluatie van de IOW

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenmerken van de potentiële populatie voor de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken of iemand volledig of gedeeltelijk in de WW stroomt, en in welke bedrijfssectoren personen weer aan het werk gingen.