Maatwerktabellen voor Kinderen in Tel, 2009

Maatwerktabellen over personen en huishoudens naar verschillende leeftijdsgroepen, gemeente en viercijferige postcode op het gebied van bevolking, sterfte, kinderen, bijstand en werkzoekenden. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.
Opdrachtgever: Verwey-Jonker