Gemiddeld persoonlijk primair inkomen van tweeverdieners naar kenmerken van de meestverdienende partner, 2009*