Ingestroomd in de WW, en dan? WW instroom en werkhervatting naar leeftijd in 1999-2007

Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van 15-64 jarigen die instromen in de WW. Opdrachtgever: Ministerie van SZW.