Vrouwen in het onbenut arbeidspotentieel in 2006

Onderzoek naar de achtergrondkenmerken van vrouwen van 15 tot 65 jaar, die geen uitkering ontvingen, niet werkzaam waren en geen voltijd onderwijs volgden in 2006.
De tabellenset is op aanvraag te verkrijgen.
Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut