Afwijking inkomensniveau per gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde, 2008