Tijdsbesteding van jongeren 2010

12-11-2010 09:30

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) cijfers berekend over de tijdsbesteding van jongeren in 2010 uitgesplitst naar diverse kenmerken, waaronder het aantal onderwijsvolgenden, werkenden en uitkeringsgerechtigden.