Omzetontwikkeling bouwnijverheid naar bedrijfsgrootte, november 2009

Deze tabel bevat informatie over de omzetontwikkeling van de bouwnijverheid, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte.

Downloads