Integratiebarometer VluchtelingenWerk 2008; Belangrijkste uitkomsten en toelichting

Op verzoek van VluchtelingenWerk Nederland heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek het kwantitatieve deel van de Integratiebarometer Vluchtelingen voor zijn rekening genomen. Doelstelling van de barometer is een overzicht te verschaffen van (de ontwikkelingen in) integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving.