Instromers in de WW in 2007 naar type baan voor instroom

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) verzocht om te onderzoeken uit wat voor soort baan personen instromen in een WW-uitkering. De uitkomsten maken onderdeel uit van een studie naar dynamiek in de WW waarin wordt gekeken naar stromen in en uit de WW naar achtergrondkenmerken van personen met een WW-uitkering en naar het type banen dat voorafgaat en volgt op een WW-uitkering. Deze maatwerktabel is een tussenresultaat van de derde fase van het onderzoek.