Verhuizingen en inkomens gemeente Ridderkerk

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van I&O Research een tabellenset samengesteld over de inkomens van huishoudens in Ridderkerk. Er zijn tabellen berekend over huishoudens die in Ridderkerk wonen, die zich in Ridderkerk vestigen en die uit Ridderkerk vertrekken. De tabellen hebben betrekking op de periode 1998-2006.