Woningen met een energielabel, 1 juli 2009

In deze tabel staan de aantallen en aandelen woningen die op 1 juli 2009 van een energielabel waren voorzien, uitgesplitst naar provincie. De tabel toont deze informatie ook voor de vier grote steden.