Duitsers van de eerste generatie in Nederland naar deelstaat, 1 januari 2009

Deze tabel toont het aantal Duitsers van de eerste generatie in Nederland op 1 januari 2009, uitgesplitst naar deelstaat van herkomst. Daarmee geeft de tabel informatie over de aantallen Duitsers uit voormalig Oost- en West-Duitsland.

Downloads