Wegvervoer; totaal goederenvervoer door Nederlandse ondernemingen, 2008

Deze tabellen geven een beeld van de verkeers- en vervoersprestaties van Nederlandse ondernemingen in zowel het binnenlandse als het internationale goederenvervoer over de weg.