Bodemgebruiksrekening 2003-2006

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2003 en 2006. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2003 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.