Bijverdiensten en gewerkte uren studenten hoger onderwijs, 2008