Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

In deze rapportage is onderzocht of personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een aanbod hebben gekregen voor re-integratieondersteuning. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Deze rapportage bevat de jaarcijfers van deze zogeheten Sluitende aanpak voor personen die in 2007 werkloos zijn geworden.