Dynamiek in de WW

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is door het Centrum voor Beleidsstatistiek berekend voor personen die in 2007 instromen in de WW wat de geschiedenis van deze personen is in de WW, AO en Bijstand vanaf 2001. Andersom is voor personen die in 2002 uitstromen uit de WW berekend wat hun latere gebruik van WW, AO en Bijstand is tot en met 2007 of tot en met 2005. Daarnaast is ook voor de uitstromers uit de WW in 2004 berekend wat hun latere gebruik van WW, AO en Bijstand is tot en met 2007. Alle tabellen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, bemiddelbaar werk- en denkniveau en positie voor instroom in de WW of positie na uitstroom uit de WW. Voor de uitstromers is bovendien berekend of ze in de twaalf maanden voorafgaande aan de uitstroom re-integratieondersteuning hebben ontvangen.