Verandering nettoschuldpositie secundair en tertiair onderwijs


  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

  mln euro
 
Secundair onderwijs -85 59 9 -168 -217 2 -45 -326
Voortgezet onderwijs -41 47 69 -59 -84 -28 22 -63
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie -44 11 -60 -109 -133 30 -67 -263
                 
Tertiair onderwijs 29 -41 -138 -227 -261 -179 -72 -53
Hoger beroepsonderwijs 30 29 -30 50 -64 -26 52 -98
Wetenschappelijk onderwijs1 -1 -71 -108 -278 -197 -153 -124 46
                 

1) Exclusief de Open Universiteit
Bron: CBS