Jongeren zonder werk, Antillianengemeenten, 1999-2005