Biobrandstoffen voor het wegverkeer

Biobrandstoffen voor het wegverkeer, afleveringen binnenlandse gebruikersmarkt in 2006, 1e t/m 3e kwartaal en 4e kwartaal

  1e t/m 3e kwartaal 4e kwartaal hele jaar

  kton
       
Biobenzine 21 7 28
Biodiesel 12 14 25
Totaal 33 21 54

Bron: CBS.