Tweede vervolgmeting uitstroom naar werk

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar meer uitstroom uit de uitkering naar werk, na deelname aan een re-integratietraject. Om de ontwikkeling van de uitstroom naar werk te kunnen meten, is eerder een nulmeting en een eerste vervolgmeting uitgevoerd. De tweede vervolgmeting is het onderwerp van deze tabellenset. De uitkomsten worden uitgesplitst naar leeftijdsgroep, geslacht, herkomstgroepering en registratieduur van de uitkering. Medio december verschijnt een rapport met een uitgebreide toelichting op de uitkomsten.