Wijken en buurten naar huishoudensinkomen 2004

De bijgaande tabellen bevatten gegevens over het gemiddelde gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen in 2004 in alle wijken en buurten in Nederland.  Aan de hand van dit inkomen is de rangorde van de wijk of buurt bepaald. Ook is aangegeven om hoeveel huishoudens het per wijk of buurt gaat. De cijfers zijn afkomstig van het Regionaal Inkomensonderzoek 2004.

Tabel 1 Wijken naar gemiddeld gestandaardiseerd huishoudensinkomen, 2004

Tabel 2 Buurten naar gemiddeld gestandaardiseerd huishoudensinkomen, 2004

Standaardiseren in het Regionaal Inkomensonderzoek

Bij het standaardiseren wordt het Besteedbaar Huishoudensinkomen (BIH) gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn equivalentiefactoren beschikbaar welke afgestemd zijn op het aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden.

Het BIH wordt gedeeld door deze equivalentiefactor waardoor een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen ontstaat (BIHs).

Enkele voorbeelden:

Een huishouden (A) met twee volwassenen heeft een BIH van 50 000 euro. Het BIHs van dit huishouden  is 50 000 / 1,37 = 36 496 euro.

Een huishouden (B) met twee volwassenen en een kind (jonger dan 18 jaar) heeft eveneens een BIH van 50 000 euro. Het BIHs van dit huishouden  is 50 000 / 1,67 =  29 940 euro.

Een huishouden (C) met een volwassene en een kind (jonger dan 18 jaar) heeft een BIH van 15 000 euro. Het BIHs van dit huishouden  is 15 000 / 1,33 = 11 278 euro.

Het gemiddelde van de gestandaardiseerde inkomens van particuliere huishoudens per wijk of buurt is een van de kengetallen die een vergelijk mogelijk maken van de (laag)regionale spreiding van het gemiddeld inkomens-of welvaartniveau.