Bodemgebruiksrekening 2000-2003

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2000 en 2003. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2000 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.