Gesubsidieerde arbeidsplaatsen naar gemeente en regeling, 2000-2003

Gegevens over arbeidsplaatsen in de WIW, ID en WSW per 31 december worden verzameld door onderzoeksbureaus die in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de drie regelingen monitoren. De onderzoeksbureaus verzamelen de gegevens bij de gemeenten in Nederland en voegen de afzonderlijke bestanden samen tot een jaarbestand of halfjaarbestand.

Op verzoek van het ministerie van SZW zijn deze mircobestanden bij het CBS klaargezet voor on site doeleinden. De cijfers in de tabel zijn berekend over deze bestanden. Voor de WIW- en ID-statistiek zijn bij het CBS geen bestanden over het jaar 2000 beschikbaar. Dit is in de tabel weergegeven door een streepje. Een lege cel in de tabel geeft aan dat de desbetreffende gemeente niet voorkomt in het jaarbestand. De cijfers zijn afgerond op tientallen.