Schooluitval en schoolkleur, 2004

Deze tabellen geven een indicatie van de schooluitval en de schoolkleur in 2004. De definitie en de berekeningswijze van schooluitval worden uitgebreid toegelicht.

Indicator schooluitval

Schooluitval is geoperationaliseerd als uitstroom uit het regulier voltijd onderwijs (exclusief het bbl) vanuit het voortgezet onderwijs zonder diploma. In de tabel wordt een indicatie gegeven van de schooluitval vanuit verschillende combinaties van schoolsoort en leerjaar binnen het voortgezet onderwijs voor een aantal herkomstgroeperingen en naar geslacht in 2004. In de toelichting wordt uitgelegd hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en wat er in de nabije toekomst nog kan verbeteren.

Tabel 1: Uitstroom zonder diploma van het voortgezet onderwijs uit het regulier voltijd onderwijs (excl. bbl) naar herkomstgroepering en geslacht, 2004

Indicator schoolkleur

In deze tabellen wordt een indicatie gegeven van de schoolkleur in het voortgezet onderwijs per schoolsoortencombinatie van de vestiging in 2004. In de eerste tabel wordt het percentage vestigingen weergegeven met meer dan 50 procent respectievelijk meer dan 80 procent niet-westerse allochtone leerlingen. In de tweede tabel wordt per herkomstgroepering het percentage niet-westers allochtone medeleerlingen op de vestiging weergegeven.

Tabel 2: Schoolkleur voortgezet onderwijs naar schoolsoortencombinatie van de vestiging, 2003/'04

Tabel 3: Percentage niet-westers allochtone medeleerlingen op de schoolvestiging naar herkomstgroepering en schoolsoortcombinatie van de vestiging, 2003/'04