Aandeel niet-westers allochtonen in examenklassen voortgezet onderwijs

De tabellen bevatten gegevens over het percentage niet-westerse allochtonen in examenklassen van het voortgezet onderwijs (1998/'99–2001/'02). In de toelichting wordt nader ingegaan op de gebruikte methoden en begrippen.

Tabel 1: Aandeel niet-westerse allochtonen in examenklassen voortgezet onderwijs naar schoolgemeente

Tabel 2: Aandeel niet-westerse allochtonen in examenklassen voortgezet onderwijs naar woongemeente