© ANP

Voorbeeld 2: Goederen- en vervoersbewegingen gemeente Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met een onderzoeksbureau zijn goederen- en vervoersbewegingen van en naar de provincie Utrecht in kaart gebracht voor de jaren 2019 en 2020 (en later ook 2021). Speciale aandacht had daarbij de emissiezone in de gemeente Utrecht. Hiervoor zijn met name de zendingen en deelritten uit de wegvervoer-enquête gebruikt en verschillende datasets met regionale informatie. Om de emissiezone en andere gebieden in de gemeente Utrecht af te bakenen zijn door de opdrachtgever postcodelijsten aangeleverd. De goederenindelingen die het CBS hanteert o.a. voor rapportage aan Eurostat, NSTR en NST2007, zijn ingedikt naar 17 logistieke stromen volgens een tabel die is ontwikkeld in samenwerking met CE-Delft. Deze indikking is nodig, omdat de goederenstromen gedetailleerde gegevens bevatten. Vanwege privacy zijn deze ingedikt tot logistieke stromen relevant voor beleidsdoeleinden.

De belangrijkste geleverde datasets bevatten zendingen en deelritten van en naar locaties binnen de provincie Utrecht. Hierbij zijn microdata gegevens geaggregeerd naar regionaal niveau. Bij de zendingen is o.a. het brutogewicht, de logistieke stroom en het aantal zendingen gespecificeerd. De dataset met deelritten bevat naast het brutogewicht ook weer de logistieke stroom, het aantal deelritten, de gemiddelde afstand per deelrit en de gemiddelde beladingsgraad. Beide datasets geven daarnaast informatie over de Euronorm en de brandstofsoort (beide in klassen). Tevens is een dataset opgesteld waarmee het aantal unieke voertuigen per logistiek segment dat in het betreffende jaar in de emissiezone is geweest, geschat kan worden.

Op basis van deze datasets kunnen verschillende grafieken gemaakt worden. Een voorbeeld is onderstaand figuur, die laat zien hoeveel brutogewicht vanuit de verschillende COROP-gebieden naar de provincie Utrecht is vervoerd in 2019. Dit figuur laat zien dat het meeste vervoerd gewicht in 2019 uit de eigen regio kwam.

Bruto gewicht gelost in gemeente Utrecht naar Corop, 2019
Coropnaamsombrutogewichtmln (mln kg)
Oost-Groningen106
Delfzijl en omgeving23
Overig Groningen188
Noord-Friesland131
Zuidwest-Friesland95
Zuidoost-Friesland173
Noord-Drenthe207
Zuidoost-Drenthe57
Zuidwest-Drenthe222
Noord-Overijssel534
Zuidwest-Overijssel190
Twente395
Veluwe1952
Achterhoek260
Arnhem/Nijmegen849
Zuidwest-Gelderland1299
Utrecht9787
Kop van Noord-Holland339
Alkmaar en omgeving306
IJmond205
Agglomeratie Haarlem20
Zaanstreek412
Groot-Amsterdam1855
Het Gooi en Vechtstreek374
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek346
Agglomeratie 's-Gravenhage225
Delft en Westland308
Oost-Zuid-Holland945
Groot-Rijnmond2201
Zuidoost-Zuid-Holland714
Zeeuwsch-Vlaanderen80
Overig Zeeland93
West-Noord-Brabant889
Midden-Noord-Brabant786
Noordoost-Noord-Brabant892
Zuidoost-Noord-Brabant716
Noord-Limburg427
Midden-Limburg314
Zuid-Limburg165
Flevoland864
Vervoerd bruto gewicht naar gemeente Utrecht via het wegvervoer.
 

De benodigde uren voor dit voorbeeldproduct zijn: 100 uur.