Uitgaven primair onderwijs

Volledige benaming

De uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling in het primair onderwijs, prijspeil 2010.

Omschrijving

Deze indicator is opgebouwd uit twee grootheden: het aantal leerlingen en de onderwijsuitgaven op een constant prijspeil.
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs omvat de leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het basisonderwijs op speciale scholen. Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die meer hulp nodig hebben bij het leren dan het gewone basisonderwijs kan bieden. De groepen zijn er kleiner en er zijn meer deskundigen om de leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden te begeleiden. Speciale scholen geven onderwijs aan onder andere dove en slechthorende kinderen, visueel of lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen.
De onderwijsuitgaven bevatten alle uitgaven van de overheid, huishoudens, bedrijven, non-profit instellingen en organisaties in het buitenland aan onderwijsinstellingen. Alleen onderwijsinstellingen die regulier onderwijs geven zijn meegenomen. Dit zijn zowel door de overheid gesubsidieerde als particuliere onderwijsinstellingen.
De prijsmutatie van het bbp is gebruikt om te corrigeren voor prijsveranderingen.

Beschrijving onderwijsfinanci├źn

Data uitgaven per leerling

Data prijsmutatie van het bbp