Uitgaven hoger onderwijs

Volledige benaming

De uitgaven aan onderwijsinstellingen per student in het tertiair onderwijs, prijspeil 2010.

Omschrijving

Deze indicator is opgebouwd uit twee grootheden: het aantal studenten en de onderwijsuitgaven uitgaande van een constant prijspeil.
Het aantal studenten in het tertiair onderwijs omvat de studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
De onderwijsuitgaven bevatten alle uitgaven van de overheid, huishoudens, bedrijven, non-profit instellingen en organisaties in het buitenland aan onderwijsinstellingen. Alleen onderwijsinstellingen die regulier onderwijs geven zijn meegenomen. Dit zijn zowel door de overheid gesubsidieerde als particuliere onderwijsinstellingen.
De prijsmutatie van het bbp is gebruikt om te corrigeren voor prijsveranderingen.

Beschrijving onderwijsfinanci├źn

Data uitgaven per leerling

Data prijsmutatie van het bbp