Personen met startkwalificatie

Volledige benaming

Het aandeel personen met een startkwalificatie

Omschrijving

Het aandeel van personen met een startkwalificatie in de beroepsbevolking van 15-64 jaar. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).

Beschrijving startkwalificatie

Data startkwalificatie