MSI-tool

Tool (R-script) voor het berekenen van Multi-Species Indicators (MSI) en trends in MSI’s.

Multi-Species Indicators (MSI) zijn biodiversiteitsgraadmeters waarin de populatieontwikkelingen van soorten samengevoegd zijn in één indicator. De MSI-tool berekent een MSI met bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen. Ook worden lineaire en een flexibele trends door MSI’s berekend. De lineaire trend wordt geclassificeerd in termen als “matige toename”, “sterke afname” of “stabiel”. Daarnaast kan een aantal aanvullende analyses worden uitgevoerd, zoals het testen van changepoints, het vergelijken van de trend voor en na een changepoint en het bepalen en testen van de totale verandering in een tijdreeks.