Geluk en persoonlijkheid

Tabellenbijlage

B1. Gelukkigen en niet-gelukkigen van 15 jaar of ouder naar demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten
GelukkigNiet gelukkig
%
Totaal 88,311,7
Demografische kenmerken
Geslacht
Man88,311,7
Vrouw88,311,7
Leeftijd
15 tot 25 jaar88,411,6
25 tot 35 jaar88,411,6
35 tot 45 jaar89,310,7
45 tot 55 jaar87,412,6
55 tot 65 jaar88,611,4
65 tot 75 jaar90,79,3
75 jaar en ouder84,016,0
Migratieachtergrond
Nederlandse achtergrond89,510,5
Westerse migratieachtergrond87,312,7
Niet-westerse migratieachtergrond80,619,4
Situationele kenmerken
Onderwijsniveau
Laag85,015,0
Middelbaar88,111,9
Hoog92,87,2
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
1e kwartiel (laagste) 78,621,4
2e kwartiel86,713,3
3e kwartiel90,19,9
4e kwartiel (hoogste)93,66,4
Partner
Nee80,020,0
Ja91,88,2
Aantal uren werk
12 uur of meer91,28,8
Minder dan 12 uur89,510,5
Werkt niet83,616,4
Langdurige aandoeningen of ziekte
Nee91,28,8
Ja81,818,2
Beperktheid
Helemaal niet beperkt91,88,2
Wel beperkt, maar niet ernstig84,415,6
Ernstig beperkt62,637,4
Ervaren gezondheid
(Zeer) slecht57,542,5
Gaat wel80,519,5
Goed92,87,2
Zeer goed94,15,9
Woonsituatie
Eigen woning91,48,6
Huurwoning met huurtoeslag76,223,8
Huurwoning zonder huurtoeslag85,414,6
Stedelijkheid
Niet stedelijk91,09,0
Weinig stedelijk90,69,4
Matig stedelijk89,810,2
Sterk stedelijk86,813,2
Zeer stedelijk86,014,0
Intentionele activiteiten
Contactfrequentie familie
Zelden of nooit69,130,9
Minder dan 1 keer per maand80,819,2
Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks87,712,3
Minstens 1 keer per week, niet dagelijks88,811,2
Dagelijks89,510,5
Contactfrequentie vrienden
Zelden of nooit65,434,6
Minder dan 1 keer per maand80,919,0
Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks88,411,6
Minstens 1 keer per week, niet dagelijks89,610,4
Dagelijks89,610,4
Contactfrequentie buren
Zelden of nooit80,919,1
Minder dan 1 keer per maand84,415,6
Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks90,89,2
Minstens 1 keer per week, niet dagelijks89,610,4
Dagelijks89,110,9
Vrijwilligerswerk
Geen vrijwilliger85,614,4
Wel vrijwilliger91,09,0
Informele hulp
Nee87,612,4
Ja89,410,6
Sportfrequentie
Zelden of nooit84,615,4
Minder dan 1 keer per maand85,314,7
Minstens 1 keer per maand, niet wekelijks87,212,8
Minstens 1 keer per week, niet dagelijks91,09,0
Dagelijks88,511,5
Vertrouwen in instanties
Helemaal geen vertrouwen81,019,0
Niet zo veel vertrouwen 90,39,7
Veel vertrouwen91,38,7
Sociaal vertrouwen
Men kan niet voorzichtig genoeg zijn83,416,6
Meeste mensen zijn wel te vertrouwen92,17,9
Onveiligheidsgevoelens
Niet onveilig91,09,0
Een beetje onveilig82,117,9
Wel onveilig82,417,6
Verenigingsdeelname
Nooit84,115,9
Minder dan 1 keer per maand90,59,5
Minimaal 1 keer per maand90,99,1
Minimaal 1 keer per week92,17,9
Politieke interesse
Niet geïnteresseerd84,515,5
Weinig geïnteresseerd89,210,8
Tamelijk geïnteresseerd89,910,1
Zeer geïnteresseerd88,012,0
Vakantie
Geen enkele keer77,322,7
1 keer88,711,3
Meer dan 1 keer94,35,7

B2.1 Resultaten meervoudige logistische regressieanalyses met demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten
Gelukkigen
Model 1: persoonlijkheidskenmerken
BSEWaldOdds ratio
Constante 2,40,438,0 **10,5
Persoonlijkheidskenmerken
Altruïsme (1-5, lage - hoge mate)0,20,15,6 *1,2
Openheid (1-5, lage - hoge mate)0,00,10,01,0
Consciëntieusheid (1-5, lage - hoge mate)0,20,17,5 **1,2
Extraversie (1-5, lage - hoge mate)0,30,131,1 **1,4
Neuroticisme (1-5, lage - hoge mate)-0,90,1302,9 **0,4
Demografische kenmerken
Situationele kenmerken
Intentionele activiteiten

-2 Log Likelihood4316,83
Vrijheidsgraden (df)5
Nagelkerke R20,129
 * p < 0,05
** p < 0,01

B2.2 Resultaten meervoudige logistische regressieanalyses met demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten (model 2)
Gelukkigen
Model 2: model 1 aangevuld met
demografische kenmerken
BSEWaldOdds ratio
Constante 3,30,460,0 **27,9
Persoonlijkheidskenmerken
Altruïsme (1-5, lage - hoge mate)0,10,13,9 *1,1
Openheid (1-5, lage - hoge mate)0,00,10,01,0
Consciëntieusheid (1-5, lage - hoge mate)0,20,16,7 *1,2
Extraversie (1-5, lage - hoge mate)0,30,122,9 **1,4
Neuroticisme (1-5, lage - hoge mate)-0,90,1310,2 **0,4
Demografische kenmerken
Geslacht (0-1, vrouw-man)-0,30,110,1 **0,8
Leeftijd (15-99 jaar)0,00,09,4 **1,0
Migratieachtergrond
(Nederlandse achtergrond = ref.)
37,0 **
Westerse migratieachtergrond-0,20,13,30,8
Niet-westerse migratieachtergrond-0,70,136,1 **0,5
Situationele kenmerken
Intentionele activiteiten

-2 Log Likelihood4255,80
Vrijheidsgraden (df)9
Nagelkerke R20,144
 * p < 0,05
** p < 0,01

B 2.3 Resultaten meervoudige logistische regressieanalyses met demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten (model 3)
Gelukkigen
Model 3: model 2 aangevuld met
situationele kenmerken
BSeWaldOdds ratio
Constante 3,20,540,1 **25,4
Persoonlijkheidskenmerken
Altruïsme (1-5, lage - hoge mate)0,20,16,2 *1,2
Openheid (1-5, lage - hoge mate)0,00,10,11,0
Consciëntieusheid
(1-5, lage - hoge mate)
0,00,10,01,0
Extraversie (1-5, lage - hoge mate)0,30,115,2 **1,3
Neuroticisme (1-5, lage - hoge mate)-0,80,1191,6 **0,4
Demografische kenmerken
Geslacht (0-1, vrouw-man)-0,40,114,3 **0,7
Leeftijd (15-99 jaar)0,00,00,81,0
Migratieachtergrond
(Nederlandse achtergrond = ref.)
13,3 **
Westerse migratieachtergrond-0,20,12,20,8
Niet-westerse migratieachtergrond-0,50,112,4 **0,6
Situationele kenmerken
Onderwijsniveau (laag=ref.)3,6
Middelbaar0,00,10,01,0
Hoog0,20,12,51,2
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
(0-99, in percentielen)
0,00,09,7 **1,0
Partner (0-1, nee-ja)1,00,1111,9 **2,7
Aantal werkuren (werkt niet = ref.)3,2
12 uur of meer-0,20,12,70,8
Minder dan 12 uur0,00,20,01,0
Langdurige aandoeningen (0 - 1, nee - ja)0,20,12,31,2
Beperktheid (helemaal niet beperkt = ref.)4,8
Wel beperkt, maar niet ernstig-0,20,11,80,8
Ernstig beperkt-0,40,24,7 *0,7
Ervaren gezondheid (zeer goed = ref.)100,5 **
(Zeer) slecht-1,80,263,3 **0,2
Gaat wel-1,00,231,0 **0,4
Goed-0,20,21,00,9
Woonsituatie (eigen woning = ref.)0,4
Huurwoning met huurtoeslag0,00,10,01,0
Huurwoning zonder huurtoeslag-0,10,10,20,9
Stedelijkheid (1-5, niet - zeer stedelijk)-0,10,03,9 *0,9
Intentionele activiteiten

-2 Log Likelihood3690,21
Vrijheidsgraden (df)24
Nagelkerke R20,247
 * p < 0,05
** p < 0,01

B2.4. Resultaten meervoudige logistische regressieanalyses met demografische kenmerken, omgevingskenmerken en intentionele activiteiten
Model 4: model 3 aangevuld met intentionele activiteiten
BSeWaldOdds ratio
Constante 1,40,74,4 *4,1
Persoonlijkheidskenmerken
Altruïsme (1-5, lage - hoge mate)0,10,11,51,1
Openheid (1-5, lage - hoge mate)-0,10,10,50,9
Consciëntieusheid (1-5, lage - hoge mate)0,00,10,31,0
Extraversie (1-5, lage - hoge mate)0,20,14,9 *1,2
Neuroticisme (1-5, lage - hoge mate)-0,70,1125,4 **0,5
Geslacht (0-1, vrouw-man)-0,40,112,6 **0,7
Leeftijd (15-99 jaar)0,00,01,51,0
Migratieachtergrond
(Nederlandse achtergrond = ref.)
5,2
Westerse migratieachtergrond-0,20,21,20,8
Niet-westerse migratieachtergrond-0,30,24,6 *0,7
Situationele kenmerken
Onderwijsniveau (laag=ref.)0,7
Middelbaar-0,10,10,40,9
Hoog0,00,20,01,0
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
(0-99, in percentielen)
0,00,01,01,0
Partner (0-1, nee-ja)0,90,176,1 **2,6
Aantal werkuren (werkt niet = ref.)1,0
12 uur of meer-0,10,11,00,9
Minder dan 12 uur-0,10,20,10,9
Langdurige aandoeningen (0 - 1, nee - ja)0,20,12,11,2
Beperktheid (helemaal niet beperkt = ref.)4,7
Wel beperkt, maar niet ernstig-0,20,12,80,8
Ernstig beperkt-0,50,24,2 *0,6
Ervaren gezondheid (zeer goed = ref.)56,1 **
(Zeer) slecht-1,60,338,3 **0,2
Gaat wel-0,80,216,8 **0,4
Goed-0,20,21,20,8
Woonsituatie (eigen woning = ref.)0,5
Huurwoning met huurtoeslag0,10,20,21,1
Huurwoning zonder huurtoeslag0,00,10,11,0
Stedelijkheid (1-5, niet - zeer stedelijk)-0,10,02,60,9
Intentionele activiteiten
Contactfrequentie familie
(1-5, zelden/nooit - dagelijks)
0,10,12,21,1
Contactfrequentie vrienden
(1-5, zelden/nooit - dagelijks)
0,10,13,5 *1,1
Contactfrequentie buren
(1-5, zelden/nooit - dagelijks)
0,10,02,91,1
Vrijwilligerswerk (0-1, nee-ja)0,10,10,41,1
Informele hulp (0-1, nee-ja)-0,20,13,50,8
Sportfrequentie (1-5, zelden/nooit - dagelijks)-0,10,05,2 *0,9
Vertrouwen in instanties
(1-5, helemaal geen - heel veel vertrouwen)
0,50,120,5 **1,6
Vertrouwen in mensen
(0-1, men kan niet voorzichtig genoeg zijn -
meeste mensen zijn wel te vertrouwen)
0,30,15,6 *1,3
Onveiligheidsgevoelens (1-10)0,00,02,61,0
Verenigingsdeelname (nooit =ref.)5,9
Minder dan 1 keer per maand0,30,23,01,3
Minimaal 1 keer per maand0,20,21,21,2
Minimaal 1 keer per week0,30,14,5 *1,3
Politieke interesse (1-4, niet - zeer geïnteresseerd)-0,10,12,00,9
Vakantie (geen enkele keer = ref.)37,9 **
1 keer0,40,113,7 **1,6
Meer dan 1 keer0,80,137,3 **2,3

-2 Log Likelihood2989,15
Vrijheidsgraden (df)39
Nagelkerke R20,277

 * p < 0,05
** p < 0,01