Statistisch Bulletin 2023-01

4. Inkomen en bestedingen

Consumenten opnieuw minder pessimistisch

 

Consumenten waren in december minder somber dan in november. Het consumentenvertrouwen is echter nog uitzonderlijk laag. In december kwam het vertrouwen uit op -52, tegen -57 in november. Consumenten waren minder pessimistisch over de economie en ook de koopbereidheid was minder negatief.

Met -52 lag het consumentenvertrouwen in december ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Consumenten minder pessimistisch over economisch klimaat

Consumenten waren in december minder pessimistisch over de economie dan in november. De deelindicator economisch klimaat ging van -72 naar -65. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden. Het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden was ook minder negatief.

 

Koopbereidheid minder negatief

De koopbereidheid kwam in december uit op -43, tegen -46 in november. Vooral het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was in december minder negatief. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden was een fractie minder negatief. Ook de tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten een fractie minder ongunstig dan in november.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1118 in de maand december 2022.