Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2021 Noordvleugel

5. Deelname aan het verkeer

Andere belangrijke indicatoren zijn de verkeersdeelname in het algemeen en de deelname aan het openbaar vervoer in het bijzonder. Het eerste wordt berekend met verplaatsingsinformatie en voor het tweede wordt ritinformatie gebruikt. 

5.1 Verkeersdeelname

Volgens de gehanteerde definitie bij ODiN neemt een persoon die in Nederland op een dag één of meer reguliere verplaatsingen of één of meer serieverplaatsingen maakt, deel aan het verkeer. Ook personen die enkel vakantieverplaatsingen hebben gemaakt, tellen dus mee bij het bepalen van de verkeersdeelnemers. Uitzondering daarop vormen personen met uitsluitend (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig. Zij tellen niet mee voor de bepaling van verkeersdeelname. Ook personen die enkel verplaatsingen geheel in het buitenland maken tellen niet mee voor de verkeersdeelname. Bij nul verplaatsingen neemt een persoon niet deel aan het verkeer.

In tabel 5.1.1 is te zien dat de verkeersdeelname van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder in ODiN 2021 significant hoger is dan in ODiN 2020. In 2021 nam 77 procent van de inwoners van Noordvleugel deel aan het verkeer. In 2020 was dat 71 procent. De verkeersdeelname is zowel onder mannen als vrouwen significant gewijzigd. De verkeersdeelname van vrouwen nam van 2020 naar 2021 significant toe met 9 procent en van mannen significant toe met 7 procent. In 2021 is er geen significant verschil in verkeersdeelname tussen mannen en vrouwen. 

Als de verkeersdeelname van 2021 wordt vergeleken met 2019 is de verkeersdeelname in 2021 significant lager (-6 procent) dan in 2019. Zowel de deelname van vrouwen (-5 procent) als die van mannen (-7 procent) aan het verkeer in 2021 is lager dan in 2019.

Uit tabel 5.1.2 blijkt dat in 2021 op elk type dag er een significant verschil is in verkeersdeelname vergeleken met ODiN 2020. Op het totaal van ‘alle dagen’ is de verkeersdeelname in 2021 8 procent hoger, op doordeweekse dagen exclusief feestdagen, 7 procent hoger en op weekenddagen en feestdagen 11 procent hoger dan in 2020. Uit beide onderzoeken volgt dat het percentage inwoners dat deelneemt aan het verkeer op werkdagen hoger is dan op weekend- en feestdagen.

5.1.1 Verkeersdeelname van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder in procenten naar geslacht per jaar1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal83,581,5*70,9*76,9*+8-6
Mannen83,482,071,4*76,6*+7-7
Vrouwen83,581,0*70,5*77,2*+9-5
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Verkeersdeelname behelst minimaal één reguliere verplaatsing of serieverplaatsing per dag. Daarbij tellen personen met uitsluitend (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig niet mee.

5.1.2 Verkeersdeelname van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder in procenten naar type dag per jaar1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal83,581,5*70,9*76,9*+8-6
Totaal doordeweekse dagen exclusief feestdagen85,784,073,1*78,4*+7-7
Totaal weekenddagen plus doordeweekse feestdagen78,375,866,1*73,5*+11-3
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Verkeersdeelname behelst minimaal één reguliere verplaatsing of serieverplaatsing per dag. Daarbij tellen personen met uitsluitend (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig niet mee.

In vergelijking met 2019 blijkt dat er op weekend- en feestdagen geen verschil in verkeersdeelname is tussen 2021 in vergelijking met 2019. Op doordeweekse dagen is er wel een significant verschil en ligt die deelname in 2021 met -7 procent lager dan in 2019. Gemeten over ‘alle dagen’ is dit verschil eveneens lager (-6 procent) ten opzichte van 2019.

5.2 Deelname openbaar vervoer

In tabel 5.2.1 is de deelname aan het openbaar vervoer weergegeven. De deelname aan het openbaar vervoer in ODiN houdt in dat er minstens één reguliere rit of minstens één serieverplaatsing in Nederland gemaakt is met een rit in het openbaar vervoer op de invuldag.

5.2.1 Deelname aan het openbaar vervoer van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder in procenten naar geslacht per jaar1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal15,214,47,2*7,5+4-48
Mannen13,612,76,6*6,8+3-46
Vrouwen16,816,07,8*8,2+5-49
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Deelname aan het openbaar vervoer behelst minimaal één reguliere verplaatsing of serieverplaatsing per dag met trein, bus, tram of metro.

Er is geen significant verschil in verkeersdeelname aan het openbaar vervoer tussen 2021 en 2020. Er is ook gekeken of er verschil is in deelname tussen mannen en vrouwen in 2021 aan het openbaar vervoer. Daaruit blijkt dat hiertussen geen verschil is. Ten opzichte van 2019 blijkt dat de deelname aan het openbaar vervoer door inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder bijna gehalveerd is in 2021 ten opzichte van 2019. Van de mannen daalde de deelname aan trein en bus, tram en metro in 2021 vergeleken met 2019 met 46 procent en bij vrouwen met 49 procent.