Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2021 Noordvleugel

3. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag

De totale reizigerskilometers zijn te ontleden in aantallen verplaatsingen en de verplaatsingsafstanden. Dit hoofdstuk richt zich op het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag naar vervoerwijze en naar motief. Vanzelfsprekend is deze indicator gebaseerd op verplaatsingsinformatie, terwijl de tabellen in hoofdstuk 2 gebaseerd zijn op ritinformatie. Voor betere leesbaarheid zijn in alle tabellen van dit hoofdstuk de cijfers weergegeven per 1 000 personen van 6 jaar of ouder.

In de tabellen 3.1 wordt het gemiddeld aantal verplaatsingen in Nederland per 1 000 personen per dag van inwoners van Noordvleugel in particuliere huishoudens vermeld naar hoofdvervoerwijze van de verplaatsing . De drie tabellen zijn als volgt opgedeeld: cijfers voor alle dagen van de week (zondag tot en met zaterdag; tabel 3.1a), werkdagen (doordeweekse dagen uitgezonderd feestdagen; tabel 3.1b) en weekend- plus feestdagen (tabel 3.1c). Het betreft reguliere verplaatsingen.

3.1a Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, alle dagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 7352 600* 2 173*2 391*+10-8
Personenauto als bestuurder 775 734617* 636+3-13
Personenauto als passagier 284 268199*233*+17-13
Trein 128 11950* 54+7-55
Bus/tram/metro 160 14179* 78-2-45
Brom-/snorfiets 35 4022* 28+28-29
Fiets2) 817 770612* 627+2-19
Lopen 466 466539*668*+24+43
Overig (incl. bestelauto) 70 6354 67+23+7
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Alle dagen, dus maandag tot en met zondag inclusief feestdagen.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

3.1b Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, werkdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 8962 7642 315*2 523*+9-9
Personenauto als bestuurder 821 782659* 673+2-14
Personenauto als passagier 228 218169* 193+14-11
Trein 153 14157* 60+5-57
Bus/tram/metro 182 16191* 89-2-45
Brom-/snorfiets 41 5227* 29+8-44
Fiets2) 917 859684* 706+3-18
Lopen 481 483568*697*+23+44
Overig (incl. bestelauto) 73 6760 75+26+12
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Werkdagen: maandag tot en met vrijdag exclusief feestdagen.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

3.1c Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, weekend- en feestdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 3682 2281 856*2 088*+12-6
Personenauto als bestuurder 671 622522* 551+5-12
Personenauto als passagier 414 381266*323*+22-15
Trein 71 7134* 39+16-45
Bus/tram/metro 110 9452* 52-2-45
Brom-/snorfiets......
Fiets2) 588 568453* 446-1-21
Lopen 432 428476603*+27+41
Overig (incl. bestelauto) 61 5241 48+15-8
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Weekenddagen: zaterdag en zondag. Feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, beide paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen en oudjaarsdag.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

In tabel 3.1a (alle dagen) is te zien dat in ODiN 2021 het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van Noordvleugel per dag met 2 391 significant hoger ligt (10 procent) dan in ODiN 2020. Het totaal aantal verplaatsingen op werkdagen in 2021 verschilt significant van 2020 en ligt eveneens 9 procent hoger (tabel 3.1b). Ook het totaal aantal verplaatsingen per dag op weekend- en feestdagen, is in ODiN 2021 significant hoger (12 procent) dan in ODiN 2020 (tabel 3.1c). Net als vorig jaar worden in 2021 eveneens gemiddeld de hoogste aantallen verplaatsingen gemaakt op werkdagen. 

Uit de analyse betreffende het verschil in het aantal verplaatsingen op een gemiddelde dag (gebaseerd op alle dagen) in 2021 tegenover 2020 blijkt dat het aantal verplaatsingen als passagier van een personenauto en ook het aantal verplaatsingen te voet significant is toegenomen met achtereenvolgens 17 procent en 24 procent. Op werkdagen is in 2021 vergeleken met 2020 alleen het aantal loopverplaatsingen significant toegenomen met 23 procent. In de tabel met weekenddagen inclusief doordeweekse feestdagen blijkt dat in 2021 het aantal verplaatsingen als autopassagier op deze dagen is toegenomen met ruim een vijfde en het aantal verplaatsingen te voet met ruim een kwart (tabel 3.1c). 

Uit een vergelijking van de cijfers tussen 2021 en 2019 blijkt dat het aantal verplaatsingen van de meeste modaliteiten in 2021 significant verschilt met 2019 ongeacht de verdeling in soorten dagen. Het aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van Noordvleugel per dag als autobestuurder is op werkdagen in 2021 significant lager dan in 2019 (-14 procent). Het aantal verplaatsingen per trein is in 2021 op werkdagen 57 procent lager dan in 2019 en op weekend- en feestdagen nog 45 procent. Ook met betrekking tot het aantal verplaatsingen met ‘bus, tram en metro’ zijn er nog grote verschillen tussen 2021 en 2019. Het aantal verplaatsingen voor deze modaliteit is op werkdagen 45 procent lager en op weekend- en feestdagen ook 45 procent. Verplaatsingen gemaakt door inwoners van Noordvleugel op een brom-of snorfiets zijn op werkdagen in 2021 minder (-44 procent) dan in 2019. Het aantal brom-of snorfietswaarnemingen op weekend- en feestdagen is te klein en daarom is daar een punt geplaatst in tabel 3.1.c. Ook het aantal fietsverplaatsingen ligt beneden het niveau van 2019, namelijk -18 procent op werkdagen en -21 procent op weekend- en feestdagen. Daarentegen zijn het aantal gemaakte voetverplaatsingen in 2021 44 procent hoger dan in 2019 op werkdagen en 41 procent hoger dan op weekend- en feestdagen. Het verschil in het aantal verplaatsingen als autopassagier tussen 2021 en 2019 is alleen significant op weekend- en feestdagen en is in 2021 lager dan in 2019 (-15 procent).

In de tabellen 3.2 wordt het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 personen per dag vermeld naar reismotief. De tabellen hebben verder dezelfde indeling als de tabellen 3.1 voor wat betreft de dagen. Het betreft reguliere verplaatsingen

3.2a Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, alle dagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 7352 600*2 173*2 391*+10-8
Van en naar het werk 558499*345* 327-5-35
Zakelijk en beroepsmatig 6586*55* 64+16-26
Diensten en verzorging 858064*86*+33+8
Winkelen en boodschappen doen 579548533575*+8+5
Onderwijs of cursus volgen 222224134* 143+7-36
Recreatief totaal en overig1 2271 1641 042*1 196*+15+3
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Alle dagen, dus maandag tot en met zondag inclusief feestdagen.

3.2b Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder naar motief per jaar, werkdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 8962 7642 315*2 523*+9-9
Van en naar het werk 725648*442* 414-6-36
Zakelijk en beroepsmatig 86108*75* 83+11-24
Diensten en verzorging 106 10585*108*+27+3
Winkelen en boodschappen doen 541 504 520577*+11+14
Onderwijs of cursus volgen 311 315188* 201+6-36
Recreatief totaal en overig1 1261 0841 006*1 140*+13+5
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Werkdagen: maandag tot en met vrijdag exclusief feestdagen.

3.2c Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder naar motief per jaar, weekend- en feestdagen1)
2018201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 3682 2281 856*2 088*+12-6
Van en naar het werk 174 161 128 126-1-21
Zakelijk en beroepsmatig......
Diensten en verzorging 36.. 35..
Winkelen en boodschappen doen 666 647 562 569+1-12
Onderwijs of cursus volgen......
Recreatief totaal en overig1 4591 3461 122*1 324*+18-2
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Weekenddagen: zaterdag en zondag. Feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, beide paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen en oudjaarsdag.

Het aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder per dag is in ODiN 2021 gemiddeld over ‘alle dagen’ significant hoger (10 procent). Op werkdagen en op weekend- en feestdagen verschilt het totaal aantal verplaatsingen in ODiN 2021 ook significant van ODiN 2020 met respectievelijk 9 en 12 procent. 

Gelet op de onderverdeling naar motief is in ODiN 2021 vergeleken met ODiN 2020 het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van 6 jaar of ouder zowel op een gemiddelde dag als op een gemiddelde werkdag voor het motief ‘Diensten en verzorging’ significant toegenomen met achtereenvolgens 33 procent en 27 procent. 

Het aantal verplaatsingen gemaakt door inwoners van Noordvleugel om te winkelen en boodschappen te doen is in 2021 op ‘alle dagen’ en op werkdagen significant toegenomen met respectievelijk 8 procent en 11 procent. Op weekend- en feestdagen was er geen significant verschil in het aantal verplaatsingen voor ‘Winkelen en boodschappen doen’. Verder is in 2021 het aantal verplaatsingen significant toegenomen betreffende ‘Recreatief totaal en overig’. Voor ‘alle dagen’ was dit 15 procent hoger dan in 2020 en op werkdagen en weekend- en feestdagen achtereenvolgens 13 procent en 18 procent hoger. 

Welke significante verschillen zijn er in 2021 ten opzichte van 2019? Het aantal reguliere verplaatsingen is in 2021 op zowel ‘alle dagen’ (-8 procent) als op ‘werkdagen’ (-9 procent) significant lager. Het aantal verplaatsingen om ‘Van en naar het werk’ te gaan ligt ruim een derde lager dan in 2019 (-35 procent op ‘alle dagen’, -36 procent op ‘werkdagen’ en -21 procent op weekend- en feestdagen). Ook het aantal verplaatsingen voor het motief ‘Zakelijk en beroepsmatig’ is in twee gevallen significant lager (-26 procent op ‘alle dagen’, en -24 procent op ‘werkdagen’). Het aantal waargenomen verplaatsingen op weekend- en feestdagen is voor dit motief te laag en daarom vervangen door een punt. Op werkdagen is het aantal verplaatsingen in 2021 voor ‘Winkelen- en boodschappen doen’ met 14 procent significant hoger en op weekend- en feestdagen significant lager (-12 procent) dan in 2019. Het aantal verplaatsingen ten behoeve van ‘Onderwijs en cursus volgen’ ligt op ‘alle dagen’ en op werkdagen in 2021 ruim een derde lager dan in 2019. Op weekend- en feestdagen is het aantal verplaatsingen voor dit motief te laag en is een punt geplaatst in plaats van een waarde in tabel 3.2c. 

3) De hoofdvervoerwijze betreft de vervoerwijze waarmee binnen de verplaatsing de langste afstand is afgelegd.