Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021

5. Tot slot

Deze derde editie van de impactmonitor geeft op basis van de meest actuele beschikbare bronnen een beeld van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. De komende jaren wordt de impactmonitor stapsgewijs uitgebreid met meer indicatoren en recentere gegevens. Daarvoor wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van al geregistreerde gegevens, maar er zullen waar nodig ook nieuwe gegevens worden verzameld. Op die manier wordt toegewerkt naar een meetinstrument waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een wezenlijk verschil maakt in de levens van mensen die het raakt. Gezamenlijke duiding van en reflectie op de data draagt bij aan een leercyclus ter verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op en tussen meerdere niveaus: departementen, sectoren, zorg- en strafketens, regio’s, gemeenten, professionals en burgers. 

De eerstvolgende editie van de impactmonitor verschijnt eind 2022. Naast een nieuwe rapportage, wordt in 2022 het dashboard ook tweemaal geüpdatet met nieuw beschikbaar gekomen gegevens: in de zomer en aan het eind van het jaar. Zo kunnen op termijn ook steeds meer trends en ontwikkelingen in beeld worden gebracht.