Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2023

1. Overheidsschuld verder gedaald in derde kwartaal van 2023

De overheid sloot het derde kwartaal van 2023 af met een tekort van 5 miljard euro. Het tekort was minder groot dan in hetzelfde kwartaal van 2022. De inkomsten namen met 8 miljard euro sterker toe dan de uitgaven (5 miljard euro). Ondanks het tekort nam de overheidsschuld in het derde kwartaal van 2023 af met ruim 3 miljard euro naar 467 miljard euro, ofwel 45,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Op jaarbasis, gemeten over de periode van het vierde kwartaal 2022 tot en met het derde kwartaal 2023, is er sprake van een bescheiden overschot. Uitgedrukt als percentage van het bbp bedroeg het overschot 0,1 procent. In de Najaarsnota wordt voor heel 2023 uitgegaan van een tekort van 1,8 procent van het bbp en een overheidsschuld van 47,6 procent bbp.

1.1 Overheidsinkomsten en -uitgaven op jaarbasis*
   Inkomsten (% bbp)Uitgaven (% bbp)
'091e kwartaal43,544,4
'092e kwartaal43,345,2
'093e kwartaal43,246,8
'094e kwartaal42,747,9
'101e kwartaal42,748,2
'102e kwartaal43,048,7
'103e kwartaal42,648,5
'104e kwartaal42,848,2
'111e kwartaal43,147,8
'112e kwartaal42,847,5
'113e kwartaal43,247,3
'114e kwartaal42,747,1
'121e kwartaal42,747,0
'122e kwartaal43,047,0
'123e kwartaal42,847,1
'124e kwartaal43,147,0
'131e kwartaal43,647,2
'132e kwartaal43,847,1
'133e kwartaal44,147,0
'134e kwartaal43,946,8
'141e kwartaal43,646,6
'142e kwartaal43,746,6
'143e kwartaal43,746,3
'144e kwartaal43,846,1
'151e kwartaal44,046,0
'152e kwartaal43,645,6
'153e kwartaal43,245,2
'154e kwartaal42,944,8
'161e kwartaal42,844,5
'162e kwartaal43,344,3
'163e kwartaal43,844,2
'164e kwartaal43,843,6
'171e kwartaal44,143,2
'172e kwartaal43,842,8
'173e kwartaal43,742,5
'174e kwartaal43,842,5
'181e kwartaal44,042,3
'182e kwartaal44,042,1
'183e kwartaal44,142,1
'184e kwartaal43,842,3
'191e kwartaal44,042,4
'192e kwartaal43,942,3
'193e kwartaal43,842,3
'194e kwartaal43,942,1
'201e kwartaal43,742,3
'202e kwartaal43,744,9
'203e kwartaal43,845,9
'204e kwartaal44,147,8
'211e kwartaal44,049,1
'212e kwartaal43,947,4
'213e kwartaal43,746,8
'214e kwartaal43,746,0
'221e kwartaal43,244,7
'222e kwartaal43,643,8
'223e kwartaal43,443,7
'224e kwartaal43,443,5
'231e kwartaal43,343,3
'232e kwartaal43,343,5
'233e kwartaal43,443,3

De inkomsten van de overheid stegen in het derde kwartaal van 2023 met 8 miljard euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. De toename kwam voornamelijk door de gestegen belasting- en premie-inkomsten van de overheid. De ontvangen vennootschapsbelasting steeg met ruim 2 miljard euro, de loon- en inkomstenheffingen met 4 miljard euro en de overige belasting- en premie-inkomsten van de overheid ook met 4 miljard euro. Hiertegenover stond dat de inkomsten van de overheid vanuit de aardgasbaten met 3 miljard euro daalden ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De uitgaven van de overheid stegen in het derde kwartaal van 2023 met 5 miljard euro in vergelijking met het voorgaande jaar. De sociale uitkeringen namen met bijna 5 miljard euro toe. Hieronder vallen ook de zorguitgaven die met 2 miljard euro stegen. De loonkosten van de overheid stegen met 1 miljard euro. Hiertegenover stond dat de verstrekte subsidies daalden met 1 miljard euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2022.

1.2 Overheidsschuldqoute (EMU)
   EMU-norm (% bbp)Overheidsschuldqoute (EMU) (% bbp)
'081e kwartaal6043,9
'082e kwartaal6043,8
'083e kwartaal6044,1
'084e kwartaal6054,7
'091e kwartaal6057,5
'092e kwartaal6056,6
'093e kwartaal6057,2
'094e kwartaal6056,8
'101e kwartaal6057,6
'102e kwartaal6059,2
'103e kwartaal6059,0
'104e kwartaal6059,3
'111e kwartaal6059,4
'112e kwartaal6060,4
'113e kwartaal6061,1
'114e kwartaal6061,7
'121e kwartaal6062,5
'122e kwartaal6064,0
'123e kwartaal6064,9
'124e kwartaal6066,2
'131e kwartaal6066,6
'132e kwartaal6068,3
'133e kwartaal6067,8
'134e kwartaal6067,7
'141e kwartaal6067,1
'142e kwartaal6068,6
'143e kwartaal6068,1
'144e kwartaal6067,9
'151e kwartaal6068,9
'152e kwartaal6066,7
'153e kwartaal6065,8
'154e kwartaal6064,7
'161e kwartaal6064,3
'162e kwartaal6063,3
'163e kwartaal6061,7
'164e kwartaal6061,9
'171e kwartaal6059,7
'172e kwartaal6059,0
'173e kwartaal6057,2
'174e kwartaal6057,0
'181e kwartaal6055,2
'182e kwartaal6054,1
'183e kwartaal6053,0
'184e kwartaal6052,4
'191e kwartaal6050,9
'192e kwartaal6050,9
'193e kwartaal6049,2
'194e kwartaal6048,6
'201e kwartaal6049,4
'202e kwartaal6055,2
'203e kwartaal6055,3
'204e kwartaal6054,7
'211e kwartaal6055,1
'212e kwartaal6054,1
'213e kwartaal6052,2
'214e kwartaal6051,7
'221e kwartaal6050,0
'222e kwartaal6050,0
'223e kwartaal6048,2
'224e kwartaal6050,1
'231e kwartaal6048,3
'232e kwartaal6046,9
'233e kwartaal6045,9

De overheidsschuld daalde gedurende het derde kwartaal 2023 van ruim 470 miljard euro naar 467 miljard euro aan het eind van het kwartaal, ondanks het tekort van bijna 5 miljard euro. De overheid heeft het tekort en de aflossing van de schuld met name gefinancierd door haar financiële activa aan te wenden.

Uitgedrukt als percentage van het bbp daalde de overheidsschuld van 46,9 procent naar 45,9 procent. Dit is het derde achtereenvolgende kwartaal waarin de overheidsschuld als percentage van het bbp daalde. De overheidsschuld als percentage van het bbp is het laagste sinds het derde kwartaal van 2008.

Kerncijfers Overheidsfinanciën
20222022202320232023
3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal2e kwartaal3e kwartaal
InkomstenMiljard euro95,5112,0110,5116,2103,5
UitgavenMiljard euro102,9113,6104,4115,0108,1
SaldoMiljard euro-7,4-1,66,11,2-4,7
OverheidsschuldMiljard euro451,0480,5474,4470,0466,9
Saldo% bbp1)-0,3-0,1-0,1-0,20,1
Overheidsschuld% bbp1)48,250,148,346,945,9
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers
1) Saldo en bbp op jaarbasis, gemeten als de som van vier kwartalen.