Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema
Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018

5. Voorwaarden en recht gebruik

De gebruiker van de digitale bestanden CBSvierkanten en Postcodes is gehouden aan de volgende rechten en verplichtingen:
1. Alle rechten op de digitale bestanden CBSvierkanten en postcodes berusten te allen tijde bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand CBSvierkanten en Postcodes is bronvermelding verplicht.
3. Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens dient voor de vierkanten te worden vermeld: 
© Centraal Bureau voor de Statistiek.
Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens dient voor de postcodes te worden vermeld
© Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland.
4. Het gebruik van geometrie van vierkanten en postcodes met aangekoppelde cijfers van het CBS is zonder kosten.