Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021

Schuld in vreemde valuta blijft dalen

Het overgrote deel van de staatsschuld bestaat uit schulden afgesloten in euro’s. Daarnaast gaat de overheid ook schulden aan in vreemde valuta zoals dollars. Het CBS publiceert sinds verslagjaar 2009 cijfers over de uitsplitsing van de overheidsschuld aangegaan in euro’s en vreemde valuta. Waar de overheid aan het eind van het eerste kwartaal van 2009 omgerekend ruim 33 miljard euro aan schulden had uitstaan in vreemde valuta, bedroeg dat aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 nog slechts 0,7 miljard euro.

3.1 Overheidsschuld in vreemde valuta
JaarKwartaalValutarisico gehedged (mld euro)Valutarisico niet gehedged (mld euro)
20091e kwartaal11,52921,802
20092e kwartaal6,20819,456
20093e kwartaal9,92017,703
20094e kwartaal5,80616,171
20101e kwartaal8,24916,160
20102e kwartaal5,33816,814
20103e kwartaal8,55814,099
20104e kwartaal6,48614,724
20111e kwartaal1,84212,863
20112e kwartaal3,05112,074
20113e kwartaal5,05612,101
20114e kwartaal9,04611,922
20121e kwartaal14,83410,791
20122e kwartaal12,41910,578
20123e kwartaal14,1389,779
20124e kwartaal19,5319,001
20131e kwartaal14,4748,653
20132e kwartaal17,0817,970
20133e kwartaal18,7017,183
20134e kwartaal7,9684,007
20141e kwartaal8,4521,207
20142e kwartaal15,8431,205
20143e kwartaal15,4601,293
20144e kwartaal71,332
20151e kwartaal6,9081,439
20152e kwartaal9,2801,377
20153e kwartaal11,5591,270
20154e kwartaal4,5991,238
20161e kwartaal3,7681,163
20162e kwartaal3,6971,137
20163e kwartaal3,6271,131
20164e kwartaal4,8711,133
20171e kwartaal1,0271,121
20172e kwartaal4,3101,028
20173e kwartaal8,0500,932
20174e kwartaal0,9790,847
20181e kwartaal1,5680,749
20182e kwartaal4,9850,542
20183e kwartaal10,8530,541
20184e kwartaal3,6390,232
20191e kwartaal6,6190,233
20192e kwartaal5,9340,226
20193e kwartaal6,7800,232
20194e kwartaal2,2710,221
20201e kwartaal5,3930,223
20202e kwartaal4,0140,214
20203e kwartaal0,7490,200
20204e kwartaal0,4740,187
20211e kwartaal0,4740,192

OECD: Public Sector Debt, consolidated, nominal value

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze bedragen zowel de afgedekte als niet-afgedekte schuld in vreemde valuta omvatten. Onder de op StatLine gehanteerde definitie van ‘schuld in vreemde valuta’ vallen echter slechts schulden waarvan de risico’s als gevolg van veranderingen in de wisselkoers niet met valutaderivaten zijn afgedekt. Door wisselkoersschommelingen veranderen de aflossings- en renteverplichtingen in euro’s over tijd. Als de Nederlandse overheid bijvoorbeeld een lening in dollars aangaat en de koers van de dollar ten opzichte van de euro zou stijgen, dan heeft de overheid meer euro’s nodig om hetzelfde bedrag in dollars terug te betalen.

Valutaderivaten zijn financiële producten die dit risico afdekken. Een voorbeeld hiervan is een valutaswap. Dit is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken om in de toekomst een vast bedrag te ruilen voor een vast bedrag in een andere valuta. Als de overheid bijvoorbeeld weet dat het op een specifieke datum 10 miljoen dollar moet betalen, kan het een valutaswap afsluiten waarbij afgesproken wordt om op die datum een vast bedrag in euro’s te ruilen voor 10 miljoen dollar. Zodoende wordt het feitelijke valutarisico geëlimineerd.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 was het valutarisico van 71 procent van de schuld in vreemde valuta afgedekt met derivaten. Enkel voor de Antillenschuld droeg de Staat op dat moment nog een valutarisico. Deze schuld ontstond in 2010 toen de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan. De Nederlandse Staat heeft toen een groot deel van de door Curaçao en Sint-Maarten aangegane geldleningen overgenomen ter ondersteuning van een gezonde financiële start.

Een belangrijk motief voor het aangaan van schulden in vreemde valuta is het vergroten van de investeerdersbasis. De overheid heeft daarom in het verleden zowel kort- als langlopend schuldpapier in vreemde valuta uitgegeven. Een andere reden is dat er sprake kan zijn van een kostenvoordeel als er een renteverschil bestaat tussen schulden aangegaan in eigen en vreemde valuta. De afname van de vreemde valutaschuld past daarom in de trend van de dalende rente: wanneer de rente in euro’s laag is, is er ook een kleinere prikkel om in buitenlandse valuta te lenen.

De financiële crisis droeg ook bij aan de toename in de vreemde valutaschuld aan het begin van 2009. Destijds schoot de Staat ING te hulp, waarbij werd afgesproken dat het economisch eigendom van leningen in dollars ter waarde van ruim 21 miljard euro overging naar de overheid. Deze leningen zijn uiteindelijk in 2014 volledig afgelost.

3.2 Overheidsschuld in vreemde valuta, uitgesplitst naar valuta
JaarKwartaalUSD (mld euro)ANG (mld euro)CHF (mld euro)GBP (mld euro)JPY (mld euro)NOK (mld euro)
20091e kwartaal32,52700,804000
20092e kwartaal24,93500,729000
20093e kwartaal26,96900,654000
20094e kwartaal21,39800,579000
20101e kwartaal23,66200,71800,0290
20102e kwartaal21,23800,85700,0570
20103e kwartaal21,57200,99600,0860
20104e kwartaal18,6421,321,13400,1140
20111e kwartaal12,1271,2141,24100,1230
20112e kwartaal12,4541,1911,34800,1320
20113e kwartaal14,3371,2241,45500,1410
20114e kwartaal18,0371,221,56100,150
20121e kwartaal22,7331,1571,58900,1460
20122e kwartaal20,1881,0511,61600,1420
20123e kwartaal21,1241,0111,64400,1380
20124e kwartaal25,7450,9861,66900,1320
20131e kwartaal20,3951,0161,59100,1250
20132e kwartaal22,4830,9371,51300,1180
20133e kwartaal23,4440,8941,43500,1110
20134e kwartaal9,6890,8281,35400,1040
20141e kwartaal7,4710,761,33300,0950
20142e kwartaal14,8850,7651,31200,0860
20143e kwartaal14,5580,7871,2910,040,0770
20144e kwartaal6,1410,8131,2690,040,0690
20151e kwartaal6,0570,9151,2660,040,0690
20152e kwartaal8,4360,8481,2640,040,0690
20153e kwartaal10,7230,7761,26100,0690
20154e kwartaal3,7720,7391,25800,0680
20161e kwartaal3,0120,6631,18900,0670
20162e kwartaal3,0130,6361,11900,0660
20163e kwartaal3,0140,6291,0500,0650
20164e kwartaal4,330,630,97900,0650
20171e kwartaal0,5160,6050,97900,0480
20172e kwartaal3,2180,5320,9790,5770,0320
20173e kwartaal7,5390,4480,97900,0160
20174e kwartaal0,4750,3720,979000
20181e kwartaal1,0510,2870,979000
20182e kwartaal4,3110,2370,979000
20183e kwartaal10,1810,2340,979000
20184e kwartaal2,660,2320,979000
20191e kwartaal5,640,2330,979000
20192e kwartaal4,9550,2260,979000
20193e kwartaal5,9860,2320,794000
20194e kwartaal1,4770,2210,794000
20201e kwartaal4,3150,2230,7940,14100,143
20202e kwartaal3,1020,2140,4740,43800
20203e kwartaal0,2750,20,474000
20204e kwartaal00,1870,474000
20211e kwartaal00,1920,474000

EuroStat: Structure of government debt

In het verleden bestond het grootste deel van de schuld vreemde valuta voor lange tijd uit schulden in dollars. Deze zijn inmiddels volledig afgelost. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 droegen de schulden in Zwitserse frank (474 miljoen euro) voor het grootste deel bij aan de totale schuld in vreemde valuta. Het valutarisico hiervan is afgedekt met derivaten.