Auteur: Eelco Tammens

Regionale economische groei 1995-2019

Over deze publicatie

Dit artikel in de reeks De regionale economie beschrijft de economische ontwikkeling van regio’s in de jaren 1995 tot en met 2019. De regionale rekeningen leveren regionale cijfers over de economische groei, het bruto binnenlands product (bbp), het bbp per hoofd van de bevolking, de werkgelegenheid, de verdeling van de toegevoegde waarde over de bedrijfstakken en de bijdrage van iedere bedrijfstak aan het bbp.